Navigácia

Fotogaléria

Školáčik informáčik I. Školáčik informáčik II. Textová podstrana

Informáčik

Školáčik informáčik I.

 

 

Vitaj opäť v škole!

Je tu znova čas kedy si zasadol do lavíc. Dúfam, že sa ti bude tento školský rok dariť a dozvieš sa nové a zaujímavé veci. Skôr, než sa spolu pustíme do poznávania a učenia, dobrodružstiev a zábavy  prečítaj si tento list.

   Držím ti palce a prajem Ti úspešný škol.rok.                             riaditeľka školy Mgr. Mária Tuptová

                                                              pani učiteľka Mgr. Martinka Marková a pani vychovávateľka M. Pastirčáková

List informáčik ti pomôže, nielen tebe, ale aj tvojim rodičom, aby si mal všetko, čo treba na začiatku roka pokope. Takže, priprav si farbičky a pero, drž si klobúk, začíname. Rodičom prajeme veľa trpezlivosti J

 

 
   

 

Údaje na zopakovanie:

- mailová adr. školy: zsms@cervenavoda.sk

- stránka školy:  www.zsmscervenavoda.edupage.org

-  tel. číslo do školy: 0 51/ 4521 017

 

Odhlasovanie z obedov prosím deň vopred alebo najneskôr do 7:30 v daný deň.

 

na tel. čísle školy: 0 51/ 4521 017

Poplatky: 3 e. na mesiac za ŠKD- vždy do 15. dňa v mesiaci

                 10 eur triedny fond na polrok (do 15. 10.2016)

                  Poistenie žiakov – 2,46 – platba v septem.

                 Strava- platba vždy do 5. dňa v mesiaci.

 

V škole budú už čoskoro prebiehať zbery. Do zberu sa môžu zapojiť nielen žiaci našej školy, o to majú väčšiu šancu vyhrať a my zvíťaziť.  Na čo sa môžeš už teraz začať chystať a čo začať zbierať?

 

 
   

 

 • Papier ( hromadne vždy 2x do roka- november a apríl)

 

 • Vrchnáčiky z PET fliaš- celý rok, spočítané J

 

 
   
 • Viečka z produktov Sabi- celý rok do apríla spočítané

           Vybité baterky

 • Vypísané perá tornádo

 Krúžky z ktorých si budeš môcť vybraťv škole:

 • Šikovníček- výroba rôznych predmetov Mgr. M. Tuptová 
 • Počítačový- práca s PC, Mgr. Martinka Marková

 

Tieto krúžky môžu navštevovaťpoobednajších hodinách  aj vaši starší súrodenci a  kamaráti ( do 15. rokov) po odovzdaní vzdelávacieho poukazu.

Aby si sa už teraz mohol tešiť na prázdniny tak tento  rok budú takto:

Prázdniny

 

Posledný deň

vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

 

 

Začiatok vyučovania

po prázdninách

 

jesenné

27. október 2016

(štvrtok)

28. október –

31. október 2016 2014piatok

2. november 2016

(streda)

vianočné

22. december 2016

(štvrtok)

23. december 2016

– 5. január 2017

9. január 2017

(pondelok)

polročné

2. február 2017

(štvrtok)

3. február 2017

(piatok)

6. február 2017

(pondelok)

 

 

 

jarné

 

 

 

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj

17. február 2017

(piatok)

20. február –

24. február 2017

27. február 2017

(pondelok)

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

24. február 2017

(piatok)

27. február –

3. marec 2017

6. marec 2017

(pondelok)

Košický kraj, Prešovský kraj

3. marec 2017

(piatok)

6. marec –

10. marec 2017

13. marec 2017

(pondelok)

veľkonočné

12. apríl 2017

(streda)

13. apríl –

18. apríl 2017

19. apríl 2017

(streda)

letné

30. jún 2017

(piatok)

3. júl –

31. august 2017

4. september 2017

(pondelok)

 

 

 

 

 

Vyučovacie hodiny :

 

1. 8:00- 8:45

2. 8:55- 9:40

3. 9:55- 10:40

4. 10:45- 11:30  - prestávka na obed

5. 11:55- 12:40

6. 12:45- 13:30

 

 

 

Zoznam zošitov, ktoré bude žiak potrebovať v 2. ročníku:

Názov zošita:

Číslo zošita:

Slovenský jazyk

512

Sloh

512

Literatúra

512

Cvičné diktáty

512

Kontrolné diktáty

512

Mimočítanková literatúra

544

Matematika

523

Geometria

510, 5110

Rozcvičky

523

Prvouka

520

Hudobná výchova

Notový zošit

Informatika

512

Oznamy - slovník

624

Náhradný zošit- neoznačený

512

Na všetky zošity prosím napísať meno žiaka , názov zošita, triedu a školu.   

 Napríklad:                     Slovenský jazyk

                                         Janko Mrkvička

                                    ZŠ s MŠ Červená Voda

                                     2.A              2016/2017

Zároveň prosím rodičov, aby dohliadli na pravidelný prísun nových zošitov už pri tom, keď píše dieťa na predposlednú stranu. Viesť deti k tomu, aby si meno, názov zošita, školu a triedu napísali sami. Prosíme Vás,  aby všetky zošity boli zabalené do priesvitných (nie farebných) obalov.

 

 

Výtvarná výchova: v textilnom vrecúšku na zavesenie

 • 1 ks vodové, 1 ks temperové farby
 • 1 ks paleta alebo nádobka na farby
 • guľaté a ploché štetce - hrubšie aj tenšie
 • 1 ks voskovky
 • 1 ks čierny tuš
 • 1 ks plastelína
 • 1 ks lepidlo disperzné   a 1 tuhé tyčinkové
 • 1 ks nožnice /tupé konce, nie detské/
 • 1 ks farbičky
 • 1 ks handrička na utieranie štetcov
 • 1 ks pracovné oblečenie /väčšia košeľa alebo tričko/
 • 1 balenie farebného papiera
 • malé výkresy – 20 ks
 • veľké výkresy – 20 ks
 • 1 ks nádoba na vodu
 • 1 ks obal na lavicu

Telesná výchova:

 • TV úbor v textilnom vrecúšku - všetko označené menom
 • Úbor: tenisky alebo cvičky
 • tričko b i e l e
 • tepláky alebo legíny, trenírky /podľa počasia/
 • ponožky

Hygiena:

 • 1ks malý krátky uterák označený menom s uškom na zavesenie
 • 1ks tekuté mydlo
 • 2 balenia vyťahovacích papierových vreckoviek

 

 

Zoznam zošitov, ktoré bude žiak potrebovať v 3. ročníku:

Názov zošita:

Číslo zošita:

Slovenský jazyk

523

Sloh

523

Literatúra

523

Cvičné diktáty

523

Kontrolné diktáty

523

Mimočítanková literatúra

(pokračuj z minulého roka)

444

Matematika

523

Geometria

420, 5110

Rozcvičky

624

Prírodoveda

440

Vlastiveda

440

Anglický jazyk

523

Slovná zásoba - slovník

624

Hudobná výchova

Notový zošit

Informatika

513

Oznamy - slovník

624

Náhradný zošit- neoznačený

523

Na všetky zošity prosím napísať meno žiaka , názov zošita, triedu a školu.   

 Napríklad:                        Slovenský jazyk

                                         Janko Mrkvička

                                    ZŠ s MŠ Červená Voda

                                     3.A              2016/2017

Zároveň prosím rodičov, aby dohliadli na pravidelný prísun nových zošitov už pri tom, keď píše dieťa na predposlednú stranu. Viesť deti k tomu, aby si meno, názov zošita, školu a triedu napísali sami. Prosíme Vás,  aby všetky zošity boli zabalené do priesvitných (nie farebných) obalov.

 

Výtvarná výchova: v textilnom vrecúšku na zavesenie

 • 1 ks vodové, 1 ks temperové farby
 • 1 ks paleta alebo nádobka na farby
 • guľaté a ploché štetce - hrubšie aj tenšie
 • 1 ks voskovky
 • 1 ks čierny tuš, drievko, 1 ks plastelína
 • 1 ks lepidlo disperzné   a 1 tuhé tyčinkové
 • 1 ks nožnice /tupé konce, nie detské/
 • 1 ks farbičky, 1 ks handrička na utieranie štetcov
 • 1 ks pracovné oblečenie /väčšia košeľa alebo tričko/
 • 1 balenie farebného papiera
 • malé výkresy – 20 ks, veľké výkresy – 20 ks
 • 1 ks nádoba na vodu, 1 ks obal na lavicu

Telesná výchova:

 • TV úbor v textilnom vrecúšku - všetko označené menom
 • Úbor: tenisky alebo cvičky
 • tričko b i e l e
 • tepláky alebo legíny, trenírky /podľa počasia/
 • ponožky

Hygiena:

 • 1ks malý krátky uterák označený menom s uškom na zavesenie
 • 1ks tekuté mydlo
 • 2 balenia vyťahovacích papierových vreckoviek

 

Zoznam zošitov, ktoré bude žiak potrebovať v 4. ročníku:

Názov zošita:

Číslo zošita:

Slovenský jazyk

524

Sloh

524

Literatúra

524

Cvičné diktáty

524

Kontrolné diktáty

524

Mimočítanková literatúra

(pokračuj z minulého roka)

444

Matematika

524

Cvičný zošit

524

Rozcvičky - slovník

624

Geometria

420

Rozcvičky

624

Prírodoveda

440

Vlastiveda

440

Anglický jazyk

524

Slovná zásoba - slovník

624

Hudobná výchova

Notový zošit

Informatika

513

Oznamy - slovník

624

Náhradný zošit- neoznačený

524

Na všetky zošity prosím napísať meno žiaka , názov zošita, triedu a školu.

Napríklad:                       Slovenský jazyk

                                         Janko Mrkvička

                                    ZŠ s MŠ Červená Voda

                                     4.A              2016/2017

Zároveň prosím rodičov, aby dohliadli na pravidelný prísun nových zošitov už pri tom, keď píše dieťa na predposlednú stranu. Viesť deti k tomu, aby si meno, názov zošita, školu a triedu napísali sami. Prosíme Vás,  aby všetky zošity boli zabalené do priesvitných (nie farebných) obalov.

Výtvarná výchova: v textilnom vrecúšku na zavesenie

 • 1 ks vodové, 1 ks temperové farby
 • 1 ks paleta alebo nádobka na farby
 • guľaté a ploché štetce - hrubšie aj tenšie
 • 1 ks voskovky
 • 1 ks čierny tuš, drievko, 1 ks plastelína
 • 1 ks lepidlo disperzné   a 1 tuhé tyčinkové
 • 1 ks nožnice /tupé konce, nie detské/
 • 1 ks farbičky, 1 ks handrička na utieranie štetcov
 • 1 ks pracovné oblečenie /väčšia košeľa alebo tričko/
 • 1 balenie farebného papiera
 • malé výkresy – 20 ks, veľké výkresy – 20 ks
 • 1 ks nádoba na vodu, 1 ks obal na lavicu

Telesná výchova:

 • TV úbor v textilnom vrecúšku - všetko označené menom
 • Úbor: tenisky alebo cvičky
 • tričko b i e l e
 • tepláky alebo legíny, trenírky /podľa počasia/
 • ponožky

Hygiena:

 • 1ks malý krátky uterák označený menom s uškom na zavesenie
 • 1ks tekuté mydlo
 • 2 balenia vyťahovacích papierových vreckoviek

 

 

 

Zoznam zošitov,

 ktoré bude žiak potrebovať v 1. ročníku:

Názov zošita:

Číslo zošita:

Slovenský jazyk

511

Slovenský jazyk

511 s pomocnou linajkou

Grafomotorika

440

Matematika (až v druhom polroku)

513

Prvouka

520

Hudobná výchova

Notový zošit

Oznamy - slovník

624

Náhradný zošit- neoznačený

511

Na všetky zošity prosím napísať meno žiaka , názov zošita, triedu a školu.

Napríklad:                        Slovenský jazyk

                                         Janko Mrkvička

                                    ZŠ s MŠ Červená Voda

                                     1.A              2016/2017

 

Zároveň prosím rodičov, aby dohliadli na pravidelný prísun nových zošitov už pri tom, keď píše dieťa na predposlednú stranu. Prosíme Vás,  aby všetky zošity boli zabalené do priesvitných (nie farebných) obalov.

 

 

Výtvarná výchova: v textilnom vrecúšku na zavesenie

 • 1 ks vodové, 1 ks temperové farby
 • 1 ks paleta alebo nádobka na farby
 • guľaté a ploché štetce - hrubšie aj tenšie
 • 1 ks voskovky
 • 1 ks čierny tuš, drievko, 1 ks plastelína
 • 1 ks lepidlo disperzné   a 1 tuhé tyčinkové
 • 1 ks nožnice /tupé konce, nie detské/
 • 1 ks farbičky, 1 ks handrička na utieranie štetcov
 • 1 ks pracovné oblečenie /väčšia košeľa alebo tričko/
 • 1 balenie farebného papiera
 • malé výkresy – 20 ks, veľké výkresy – 20 ks
 • 1 ks nádoba na vodu, 1 ks obal na lavicu

Telesná výchova:

 • TV úbor v textilnom vrecúšku - všetko označené menom
 • Úbor: tenisky alebo cvičky
 • tričko b i e l e
 • tepláky alebo legíny, trenírky /podľa počasia/
 • ponožky

Hygiena:

 • 1ks malý krátky uterák označený menom s uškom na zavesenie
 • 1ks tekuté mydlo
 • 2 balenia vyťahovacích papierových vreckoviek

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Červená Voda
  Červená Voda 30, 083 01 Sabinov
 • +421 911 225 786

Fotogaléria