Školáčik Informáčik

Navigácia

Kontakt

 • Základná škola Červená Voda
  Červená Voda 30, 083 01 Sabinov
 • +421 911 225 786
Počet návštev: 133454

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné

Novinky

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Biblia očami detí.

  Žiaci našej školy sa svojimi prácami zapojili do výtvarnej súťaže "Biblia očami detí". Súťaž je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka. Predmetom stvárnenia boli Kniha Jozue a Kniha Tobiáš. Spoločnou témou vybraných kníh bolo "Putovanie za cieľom".

 • V súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 320/2008 Zb. o základnej škole, zákonom č. 245/2008 Zb. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov a VZN obce Červená Voda, riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom, že zápis detí do 1. ročníka ZŠ Červená Voda na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v dňoch:

  Elektronický zápis : 07.04.2021 – 30.04.2021

  Osobný zápis: 12.04. v čase od 12:30 hod do 15:30 hod v priestoroch školy.

  V prípade potreby, po dohode s vedením školy je možné zapísať dieťa aj v inom náhradnom termíne.

 • Podľa príslušného ustanovenia vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. veľkonočné prázdniny trvajú

  od 1. apríla 2021 /štvrtok/ do 6. apríla 2021 /utorok/.

  Pokračovať vo vzdelávaní budeme od 7. apríla 2021 /streda/ podľa pokynov MŠ SR.

  Prajeme Vám všetkým pokojné a v zdraví prežité Veľkonočné sviatky.

  Mgr. Mária Tuptová

  riaditeľka školy

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Z rozprávky do rozprávky.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Leporelo.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Fašiangový harmatanec.

 • Podľa príslušného ustanovenia vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách,... v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. jarné prázdniny v Prešovskom a Košickom kraji trvajú

  od 22. februára 2021 /pondelok/ do 26. februára 2021 /piatok/.

  Ak sa nič nezmení tak sa vidíme v škole 1.3.2021

  Prajeme Vám príjemné prázdniny.

  Mgr. Míria Tuptová

  riaditeľka školy

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Valentínky.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hry so snehom.

 • Základná škola Červená Voda 30, 083 01 Sabinov

  Rozhodnutie riaditeľky školy

  o spôsobe hodnotenia za 1.polrok v školskom roku 2020/2021

  v čase mimoriadnej situácie v školách

  V zmysle Usmernenia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a

  Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 4. januára 2021 a uznesenia mimoriadnej pedagogickej rady zo dňa 25.1.2021

 • Aj naďalej od pondelka 25.1.2021 pokračujeme vyučovaním pre žiakov základnej školy dištančným spôsobom.

  Mgr. Mária Tuptová, riaditeľka školy

 • MŠVVaŠ SR oznamuje, že aj naďalej platí rozhodnutie ministra školstva z 8.1.2021, ktoré mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku istých školských zariadení. Vo vyučovaní sa v ročníkoch 1. – 4. pokračuje dištančnou formou.

  Zároveň po dohode so zriaďovateľom školy bude od 18.1.2021 možnosť na škole otvoriť školský klub detí (ŠKD), primárne určený najmä pre deti zdravotníkov, ako aj pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry, či pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu.Týka sa to žiakov, ktorých obaja rodičia pracujú mimo domu – povaha ich práce im neumožňuje vykonávať ju z domu.

 • Oznam pre zamestnancom, rodičom a žiakom, že na základe odporúčania MŠVVaŠ SR bude vyučovanie pre žiakov školy pokračovať od 11.1.2021 (pondelok) dištančnou formou podľa schváleného rozvrhu hodín pre dištančné vzdelávanie.

  Dňa 18.1.2021 budeme vyžadovať od nastupujúcich zamestnancov a rodičov detí vyplnené čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Jeho prílohou musí byť kópia potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie alebo potvrdenie o výnimke. Otestovaný musí byť aspoň jeden z rodičov žiakov a všetci zamestnanci školy. Odporúčame, aby sa testovania zúčastnili obaja rodičia. K dispozícii máte MOM pri Poliklinike Sabinov (od 7.00 do 15.00 hod) a MOM na Ul. Mieru č. 2 Sabinov (od 15.00 do 23.00 hod.) počas pracovných dní. Od 11.01.2021 sa budú môcť záujemcovia o bezplatné antigenové testovanie, zúčastniť testovania len po predchádzajúcej registrácií na stránke: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php Po registrácií Vám bude pridelený termín a čas odberu. / Na tejto stránke je odkaz: Záujemcovia, ktorí sa vopred na testovanie nezaregistrujú, otestovaný nebudú./

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Červená Voda
  Červená Voda 30, 083 01 Sabinov
 • +421 911 225 786

Fotogaléria