Navigácia

Fotogaléria

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Dramatická výchova DRA
Hudobná výchova HUV
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NAV
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PRI
Prvouka PVO
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vlastiveda VLA
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Červená Voda
    Červená Voda 30, 083 01 Sabinov
  • +421 911 225 786

Fotogaléria